Q7-30-VENT-B/ E
Plynový zásobníkový ohrievač vody s uzavretou spaľovacou komorou a núteným odvodom spalín
Subscribe to ► UZAVRETÉ (VENT)