BGM/15Q/B/CS
OHRIEVAČE VODY PRE PRIEMYSELNÉ POUŽITIE, S UZAVRETOU SPAĽOVACOU KOMOROU A NÚTENÝM ODVODOM SPALÍN.
BGM/20Q/BA
PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY PRE PRIEMYSELNÉ POUŽITIE, S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA.
Subscribe to PRE PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE