Q7-25-NODZ/E
Plynový zásobníkový ohrievač vody s uzavretou spaľovacou komorou a prirodzeným odvodom spalín (falošné turbo)
Subscribe to ► FALOŠNÉ TURBO